• +45 70 60 59 52

  • info@g-merhverv.dk

  • Showroom i Aarhus

HANDELSBETINGELSER

1. Ordrebekræftelse

Ved indgivelsen af ordren er den bindende. En endelig aftale om salg og levering af varer er indgået, når G&M Erhverv sender en skriftlig bekræftelse af ordren. Hvis der opstår uforudsete vanskeligheder, eller hvis utilfredsstillende kreditoplysninger om kunden indhentes efter ordren er accepteret, er G&M erhverv berettiget til at annullere den bekræftede ordre eller kræve levering af en tilstrækkelig bankgaranti. Kunden kan kun annullerer den bekræftede ordre ved skriftlig accept fra G&M Erhverv.

2. Varen

Produktet vil have det mønster og farve, der er angivet i ordrebekræftelsen eller som aftalt. G&M Erhverv er ikke ansvarlig for mindre kommercielle, acceptabel fejl / variationer i den leverede mængde, produktspecifikation, farve eller andre designfunktioner, og ingen mindre variation i produktet giver kunden ret til at afvise varerne. Hvis kunden godkender en prøve leveret af G&M Erhverv, har kunden ikke krav på at afvise den leverede varer, i relation til dette. Det er kundens pligt at godkende varerne og teste at produktet lever op til den forventede formål det valgte produkt tiltænkes.

3. Krav

Krav på kvaliteten af ​​de leverede varer skal rapporteres med en motivation inden for 30 dage efter modtagelse af metervarerne. Efter denne periode accepteres krav ikke længere. Efter opskæring, brug og / eller andre måder hvorpå der er begyndt en behandling på de leverede varer, vil krav ikke blive accepteret. Krav kan kun udsætte betalingsaftalen, hvis et krav er gyldigt og kun for det beløb på de varer / længder, som der er fremsat krav om. Krav på manglende mængder af meter accepteres ikke, hvis de er mindre end 2% af den samlede leverede meter.

Da stofferne bruges til mange formål, forventer vi hos G&M Erhverv, at vores kunder først tester stofferne, inden de starter deres produktion. G&M Erhverv accepterer derfor ikke, at være ansvarlig for skader, hvis en kunde ikke har foretaget nogle test. Alle forskellige typer farver skal vaskes separat. G&M Erhverv påtager sig intet ansvar, hvis kunderne vasker forskellige farver sammen. Hvis en kunde bruger flere farver i en beklædningsgenstand, er kunden ansvarlig for at teste dette på forhånd.

Alle strikkede stoffer skal slappe af 24 timer før klipning. Vi accepterer intet krav om problemer med artiklerne, hvis det ikke gøres.

4. Returnering af leverancer

Returnering af leverancer er kun tilladt efter tilladelse fra G&M Erhverv og på den måde, G&M Erhverv har aftalt. Vi har tilladelse til at lade køberen betale for returneringen af leveringerne, hvis køberen ikke ønsker dem af ugyldige årsager.

5. Levering

Varerne leveres i overensstemmelse med G&M Erhverv leveringsbetingelser ,medmindre andet specifikt er aftalt og angivet i ordrebekræftelsen. G&M Erhverv kan, afhængigt af den givne omstændighed, hjælpe med at arrangere afsendelse af de bestilte varer, hvis dette er skriftligt aftalt og acceptere af G&M Erhverv. Levering i Danmark er mellem 4 hverdage - 2 uger. Levering i Europa er mellem 1 - 2 uger.

Når ordrebekræftelsen sendes vil leveringstiden vil blive angivet. G&M Erhverv. vil gøre alt, indenfor rimelighedens grænser, for at levere varerne inden for de leveringsdatoer, vi citerer. Der kan dog opstå lejlighedsvise forsinkelser, og derfor er leveringstiden kun et estimat og er dermed ikke garanti for at varen når frem den fremsagte dato. I tilfælde af force majeure, jf. bestemmelser, kan leveringen blive udsat indtil hindringerne ophører og almindelig handel og transport igen bliver muligt.

6. Betaling

For alle førstegangskunder gælder det, at ordre ikke afsendes før betaling af faktura for den pågældende ordre er modtaget. Dette gælder for alle ordre, medmindre andet er skriftlig aftalt.

G&M Erhverv forbeholder sig ejerskabet af de leverede varer, indtil den fulde betaling, betales af kunde. Alle omkostninger, der afholdes i forbindelse med håndhævelse af inddrivelsen, betales af kunden.

En betaling skal afvikles inden for den nævnte betalingsperioden på faktura. Hvis bestilte varer er leveret under kredit, og køberen ikke betaler det samlede fakturabeløb inden for den aftalte tidsperiode, skal køberen betale en rente på grund af forsinket betaling på 1% pr. Måned på det gældsomme beløb startende på datoen for udløbet af betalingsperioden.

Når en køber efter en betalingspåmindelse fra G&M Erhverv stadig ikke afregner regningen, er G&M Erhverv autoriseret til at lade inddrivelsen afregnes af en tredjepart.

7. Priser

Priserne vises på ordrebekræftelsen eller fakturaen og er eksklusive moms. Kunden kan frit fastsætte hans/hendes videresalgspriser.

8. Ansvar

Køberen betaler for enhver skade på varerne og vil beskytte os mod ethvert krav fra tredjepart angående refusion i tilfælde af: Skaden skyldes inkompetent brug og / eller inkompetent opbevaring af de leverede varer af køberen. Og / eller skaden er forårsaget, fordi køberen ikke håndterede instruktionerne fra G&M Erhverv om opretholdelse af kvalitet og holdbarhed. Og / eller køberen lagrede, transporterede eller solgte / leverede ikke varerne i den originale uændrede emballage fra G&M Erhverv. G&M Erhverv er ansvarlig for varerne indtil varerne har forladt vores lager. Som en service arrangerer vi ofte transporten, men kunden er ansvarlig for eventuelle skader under transporten. G&M Erhverv vil være ansvarlige for skader og skader der fremkommer af G&M Erhverv håndtering af varen. Uanset ovenstående er G&M Erhverv ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab af virksomhedens tab, tabt økonomisk fortjeneste, skade af goodwill, eller andet følgeskab, inklusiv tredjepartens tab.

9. Gældende lov

Disse betingelser og yderligere betingelser, der følger af disse, vil den dansk lov udelukkende anvendelse. Eventuelle andre diskussionspunkter skal bedømmes af dommeren i Aarhus eller dommeren hos den tiltalte.

10. Klager

Når kunden modtager varerne, skal kunden omgående inspicerer dem og informere G&M Erhverv om fejl og mangler på skrift. Den skriftlige klage må ikke modtages senere end 5 dage efter leveringen eller – hvis forsinket – forventet ankomst af varerne. I tilfælde af ikke synlig fejl eller skade, skal den skriftlige klage være modtaget senest 5 dage fra fejlen kunne være opstået, og ikke senere end én måned efter leveringsdagen. Hvis en del af ordren ikke er leveret eller hvis kun en del af varen er skadet, vil ordren kun blive annulleret for denne del. Enhver klage skal være specifik, dokumenteres og indeholde en præcis specifikation af skaden. Der vil ikke blive accepteret returvarer uden forudgående skriftlig accept fra G&M Erhverv. Der vil ikke blive accepteret klager hvor varen er blevet klippet i eller på anden vis taget i brug.